خرید کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury

[ad_1]

پایان نامه کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر سال 2012 – متفرقه ، درجه: 1 ، (دانشگاه میدلکس س لندن) ، زبان: انگلیسی ، چکیده: این رساله رویکردی برای توسعه آزمون FUGL-MEYER با استفاده از Microsoft Kinect ارائه می دهد. این روش توسعه کاربرد آزمون FUGL-MEYER ، قالب اندازه گیری را از ذهنی به هدف تغییر می دهد. این روش می تواند مسئله قابلیت اطمینان بین آزمونگر FUGL-MEYER را حل کند. نرم افزاری برای محاسبه زوایای مختلف اتصال ایجاد شده است تا بتواند اندازه گیری ها را در قالب هدف فراهم کند و داده ها در پرونده های متنی در پوشه های آزمون مربوطه ذخیره شوند. آزمایشات اسکلت انسانی برای بررسی فاصله تا Kinect انجام شد که نتایج دقیق تری را با حداقل انحراف ارائه می دهد. این پایان نامه همچنین ایده هایی برای توسعه آینده ارائه می دهد. هدف اصلی این مطالعه استفاده از این روش در توسعه آزمون FUGL-MEYER برای بهبود استراتژی اندازه گیری آزمون فعلی است.

[ad_2]

کتاب Autonomous Assessment of Patient Progress. A Software Suite Allowing Objective and Qualitative Assessment of Arm Movements of a Person with Brain or Physical Injury