خرید کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique

[ad_1]

به دنبال گزارش رسوایی های مربوط به کودکان هراسی که توسط شبان و مذهبیان کلیسای کاتولیک انجام شده ، بهمن رسانه ای ایجاد شده است که سوالات و آگاهی ها را در مورد میزان پدیده سو abuse استفاده جنسی از خردسالان ایجاد کرده است. از آنجا که هیچ منطقه ای از کره زمین در امان نمانده است ، درک واقعی جزئیات این پدیده ضروری است. از این لحاظ ، این کار بخشی از مبارزه پویا با این مشکل است که با تحلیل عمیق شخصیت این نوع متجاوز انجام می شود.

[ad_2]

کتاب Autopsie psychologique d'un auteur d'abus sexuel sur mineurs : Le cas de l'Église catholique