خرید کتاب Autour de l'esthétique expérimentale

[ad_1]

این اثر ظهور زیبایی شناسی “تجربی” قرن نوزدهم را توضیح می دهد ، پیشینیان و پیامدهای آن را ارائه می دهد ، به ویژه انتقاد آن در نیمه اول قرن 20 ، سپس حاشیه سازی آن توسط هنر پست مدرن و رابطه ای ، و سرانجام تولد دوباره آن در هنرهای دیجیتال. در اینجا بخشهایی از متنهای شناخته شده یا محرمانه تر شرح داده می شوند ، به دنبال ایده تقسیم بندی که امید پیشرفت در دانش هنر را ترک می کند: این باعث بازگرداندن حقانیت و ارائه معیارهای ارزیابی قابل اشتراک می شود ، آرزویی که با توسعه هوش مصنوعی در صنعتی شدن رو به رشد شیوه های هنری و فرهنگی.

[ad_2]

کتاب Autour de l'esthétique expérimentale