خرید کتاب Aux origines de l'autocratie russe

[ad_1]

روسیه که بین سالهای 1223 تا 1240 تحت تأثیر حملات مغول قرار گرفته بود ، از آن زمان جدا از تمدنهای اروپا زندگی کرده است. مانند سرزمین ، ساکنان ، فرهنگ و آیین آنها یک انزوای طولانی را تجربه کرده اند ، که مشخصه روسیه تنها در فضای اروپا است. از قرن پانزدهم میلادی ، این کشور رشد چشمگیری داشته است ، بدون اینکه در برابر تأثیرات خارجی گشوده شود. قدرت سیاسی به طور فزاینده ای خشن و استبدادی به خود گرفته است. این ویژگی توسعه تاریخی روسیه یک دلیل دیگر برای عبور از قرون نخست حماسه دردناک آن ، از ریشه تا ظهور پیتر بزرگ در پایان قرن هفدهم ، تشکیل می دهد.

[ad_2]

کتاب Aux origines de l'autocratie russe