خرید کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)

[ad_1]

دنباله حماسی و پرفروش ترین آواتار نیویورک تایمز ، The Last Airbender: The Rise of Kyoshi Kyoshi به عنوان آواتار واقعی بالاخره سیمان شد ، اما با قیمت بسیار خوبی. کیوشی با مربیانش رفته ، چهار کشور را طی می کند و برای حفظ صلح تلاش می کند. اما هرچه شهرت وی بیشتر می شود ، تهدیدی مرموز از دنیای روح پدیدار می شود. برای متوقف کردن او ، کیوشی ، رنگی و متحدان اکراه آنها باید قبل از نابودی چهار کشور ، نیروهایشان را متحد کنند. این دنباله هیجان انگیز ادامه سفر کیوشی از دختری با ریشه فروتنی تا پیگیر بیرحم عدالت را که قرن ها پس از تبدیل شدن به آواتار از او ترسیده و تحسین شده است ، ادامه می دهد.

[ad_2]

کتاب Avatar, The Last Airbender: The Shadow of Kyoshi (The Kyoshi Novels Book 2)