خرید کتاب Avenues de la liberté : Roman

[ad_1]

در گینه اتحادیه های مرکزی اعتصاب عمومی نامحدود را آغاز کرده اند. کشور فلج شده است. به زودی مردم ، غذا ، پول ، برق ، آزادی ، آرامش روانی آنها تمام می شود. در منطقه T مغازه ها غارت می شوند. سربازان در محل حاضر می شوند ، برخی از جوانان را می کشند و دستگیر می کنند. نلونی نجات یافته است. با این حال ، نوار بازاری جوان با دیدن این دستگیری ها به عنوان یک بی عدالتی خاص ، سپس به صف کسانی که از قبل بسیج شده بودند و در خیابان های کناکری معترض بودند ، پیوست. زندگی او مسیر دیگری را طی می کند. چقدر او را می برد؟

[ad_2]

کتاب Avenues de la liberté : Roman