خرید کتاب Avenues of Faith : Conversations with Jonathan Guilbault

[ad_1]

مرگ درهای قیامت را باز می کند. مسیرهای رسیدن به ایمان متفاوت است ، اما همه آنها م componentsلفه های مرگ و تجدید حیات هستند. چارلز تیلور در کتاب Avenues of Faith: Conversations with Jonathan Guilbault ، خوانندگان را از میان تعداد انگشت شماری کتاب که نقش مهمی در شکل گیری وضعیت او به عنوان یک مiمن داشته اند ، مرور می کند ، این فرایند شامل ترک قدیمی و استقبال از کتاب جدید است. ساختار سبک ، تیلور به س Jonالات Jonathan Guilbault در مورد چگونگی اطلاع هر کتاب از تفکر او پاسخ می دهد. پنج بخش از خیابانهای ایمان قبل از ورود به بحث مرتبط ، مختصراً نویسندگان و آثار اصلی آنها را معرفی می کند. تیلور و گیلبو با پدیدارشناسی ادراک موریس مرلوپونتی ، شعر فردریش هولدرلین ، گلهای شیطانی چارلز بودلر ، برادران کارامازوف از فئودور داستایوسکی و وفادار به ایمل به برادر امیلی: گوش دادن به Yves Congar روبرو می شوند. این کتاب با کاوش در مضامین مانند ایمان ، کلیسا ، آزادی ، زبان ، فلسفه و موارد دیگر ، هم علاقه مندان به ادبیات و هم جویندگان معنوی را درگیر خود می کند. دانشمندان تیلور با بیان ایمان خود ، ادامه تامل اندیشه های وی درباره مدرنیته را تأیید می کنند. خیابانهای ایمان دسترسی بی سابقه خوانندگان را به تأملات یک فیلسوف مشهور جهان در مورد شاهکارهای ادبی که زندگی و فرهنگ او را شکل داده اند و همچنان آزمایش می کنند ، فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Avenues of Faith : Conversations with Jonathan Guilbault