خرید کتاب Avoiding War, Making Peace :

[ad_1]

این کتاب خلاصه و گسترش یافته است که تحقیقات طولانی ند لباو در زمینه مدیریت و حل تعارض را در بر می گیرد. وی انتقاد خود را از بازدارندگی متعارف و هسته ای ، تجزیه و تحلیل اطمینان خاطر و شرایطی که درگیری های بین المللی می تواند مستعد حل و فصل شود ، یا در صورت عدم کاهش آن ، کاهش قابل توجهی در تنش ها ، به روز می کند. این متن با بررسی تعاملات بین بازدارندگی ، اطمینان خاطر و دیپلماسی و چگونگی م stageثرترین مرحله بندی و ترکیب آنها ، یک رویکرد جامع در مدیریت و حل تعارض را ارائه می دهد.

[ad_2]

کتاب Avoiding War, Making Peace :