خرید کتاب Awakened by Grace

[ad_1]

پروفسور فرانکلین فرانکلین پس از مرگ دلخراش همسرش ، کتی ، خود را مقصر می داند. پر از درد و رنج ، از خانواده اش فاصله می گیرد و از همه تعاملات اجتماعی فاصله می گیرد ، که این رنج او را افزایش می دهد. اما اندکی پس از دومین سالگرد درگذشت همسرش ، با دیدار غیرمنتظره خواهرزاده هشت ساله اش ، مگی ، سبک زندگی تنهایی خودسرانه او قطع می شود. از آن پس ، دعاهای ایمانی مستحکم مگی خود را در برابر چشمان فرانکلین نشان می دهد. از آنجا که این دو نفر وظایف الهی را به رهبری خدا تجربه می کنند ، مگی افراد جدید را تشویق می کند تا بخشی از زندگی فرانکلین شوند. علی رغم همه شاهدان فرانکلین ، او سخت می تواند گناه خود را کنار بگذارد و بدون همسرش حرکت کند.

[ad_2]

کتاب Awakened by Grace