خرید کتاب Awakening of Spies

[ad_1]

توماس دیلن یک جاسوس بعید است. وی که توسط MI6 رد شده است ، به وزارت دفاع می پیوندد ، جایی که اولین مأموریت او کاملاً ناکام است. سپس او را برای بازیابی یک زیردریایی بازجویی که از نیروی دریایی ایالات متحده به سرقت رفته بود ، به طور غیر منتظره به ریو دو ژانیرو فرستادند. در برزیل متوجه شد که افرادی که ادعا می شوند طرف او هستند ، MI6 و CIA ، اولویت های خود را دارند و زندگی او قطعاً یکی از آنها نیست. شهری از خورشید ، دریا و پلیس مخفی. وقتی دیلن با واقعیت بی رحمانه دیکتاتوری نظامی برزیل رو در رو می شود ، می داند که باید به کسی اعتماد کند ، اما به کی؟ چیزی که او به طور قطع می داند این است که زنی که می خواهد به او اعتماد کند از همان ابتدا به او دروغ گفته است. – آیا او باید ریسک کند؟ این یک هیجان سریع در پی جان لو کاره و اریک امبلر است.

[ad_2]

کتاب Awakening of Spies