خرید کتاب Ayurveda : An Ancient System of Holistic Health to Bring Balance and Wellness to Your Life

[ad_1]

با کیت ضروری ابزارهای مراقبت از خود آیورودا ، ذهن ، جسم و روح خود را متعادل کنید. دانش جدید اثربخشی آیورودا را به عنوان یک رویکرد 360 درجه ای برای بهزیستی جسمی و روانی ، متناسب با افراد ، نشان داده است. این کتاب به طور مستقیم توصیه های عملی آیورودا را با توجه به نیازهای خاص شما ارائه می دهد ، مثل اینکه شما در حال انجام یک مشاوره آیورودا هستید. Sonja Shah-Williams مجموعه ای از روش ها و روش های درمانی آیورودا را اثبات کرده است ، از جمله غذاها ، روغن ها ، یوگا و مدیتیشن ، که می توانید برای نیازها یا موقعیت های خود اعمال کنید – برای کمک به خواب ، تقویت انرژی ، تقویت ایمنی ، تسکین مشکلات گوارشی بهبود روابط و بیشتر.

[ad_2]

کتاب Ayurveda : An Ancient System of Holistic Health to Bring Balance and Wellness to Your Life