خرید کتاب Babylon 1. Manhunt

[ad_1]

اگر مشکلی دارید ، اگر هیچ کس دیگری نمی تواند به شما کمک کند ، و اگر می توانید آن را پیدا کنید ، مکس فرلان مرد شماست: یک مرد خوب با مهارت گذشته بد او را ترک کرده است. حالا او سعی دارد آن زندگی بد را پشت سر بگذارد ، تا از این مهارت ها به خوبی استفاده کند. او در کنگو است و هنگامی که یک کارفرمای قدیمی حاضر می شود دختری را از یک ازدواج ترتیب داده نجات می دهد: آژانس بابل ، متخصص در زمینه انفجار سیاسی با اهمیت. ماکس مجبور می شود یک ماموریت متفاوت و بسیار خطرناک تر را شروع کند که او را به جنگل های جنگ زده و اشتباهات گذشته اش بکشاند. برای Max ، توهمات PTSD فقط بدتر می شوند …

[ad_2]

کتاب Babylon 1. Manhunt