خرید کتاب Babylon Rosenheim : Kriminalroman

[ad_1]

Auer Max واقعاً می خواهد Rosi خود را بازگرداند. صاحب بار Rosenheim Babylon Bar ، سیلیکون والی ، در زندگی او ظاهر می شود. دوست او ، گونتر ، توسط پلیس و برخی از رئیسان باند شکار می شود. بعد از چندین حمله به حمل و نقل پول ، گونتر میلیونر شد. و آنها می خواهند به این میلیونها نفر ، رهبران قبیله مونیخ برسند. اما والی ، او گونتر و پول را می خواهد و با او فرار می کند. اینجاست که ماکس آئور وارد می شود و همه چیز سرعت می گیرد …

[ad_2]

کتاب Babylon Rosenheim : Kriminalroman