خرید کتاب Back mas' : Ofenfrisches Alpenglück

[ad_1]

خانه جایی است که بهترین سلیقه را دارد. سرآشپز حرفه ای الكساندر ریدر نشان می دهد كه چرا چنین است و چگونه می توانید بهترین های آن زمان و حال را به خانه خود بیاورید. او در کتاب شیرینی شگفت انگیز خود ، آشپزی خانه را از اجاق زنده می کند. این امر اهمیت ویژه ای به کشف مجدد ویژه های فصلی و منطقه ای منطقه آلپ می دهد. این نه تنها طیف کاملی از دستور العمل های شیرین و خوشمزه آلپ را گرد هم آورده ، بلکه نشان می دهد که چگونه والدین و مادربزرگ ها و مادربزرگ ها همیشه در خانه به خوبی آشپزی می کنند. امروز مانند آن زمان: “کمی بیشتر وقت” یکی از مهمترین و زیباترین مواد مخفی است.

[ad_2]

کتاب Back mas' : Ofenfrisches Alpenglück