خرید کتاب Back To 80s: Husband, You Are Under Arrest : Volume 4

[ad_1]

نینگ از خواب بیدار شد و به دهه 80 بازگشت ، اولین کاری که کرد تغییر همسر بود. در نتیجه ، مسیر زندگی او کاملاً تغییر کرده بود: از آنجایی که پرستار جوان به ثروتمندترین دختر تبدیل شده بود ، زندگی او از رونق بیشتری برخوردار شد … اما ، اگر شوهرش پس از ازدواج بیش از حد قدرتمند بود ، چه کاری می توانست انجام دهد؟ “لو چینگیائو ، وقتی ازدواج کردیم ، سه قانون وضع کردیم. شما اجازه ندارید با یکدیگر تماس بگیرید ، در غیر این صورت طلاق می گیریم.” شخصی با تمام جدیت پاسخ داد ، “من اجازه نمی دهم.” او ، او در حال تحقیق بود دوباره در آستانه. طلاق!

[ad_2]

کتاب Back To 80s: Husband, You Are Under Arrest : Volume 4