خرید کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?

[ad_1]

این کتاب رو به عقب است! در پایان شروع می شود ، در آغاز به پایان می رسد و به تاریخ برمی گردد تا به شما نشان دهد زندگی قبل از اختراعات و اکتشافات بزرگ چگونه بوده است. وارد دوره ای قبل از تلفن های هوشمند ، تلویزیون ها ، اتومبیل ها یا حتی سرویس بهداشتی شوید. سپس درباره اختراع یا اکتشاف اصلی که جهان را تغییر داده است بیاموزید. صحنه های روشن ، مفصل و سرگرم کننده را از دوره های مختلف کاوش کنید که بحث را برانگیخته و شما را به فکر زندگی در داستان می اندازد. درباره مخترعان زیرک ، اکتشافات تصادفی و چگونگی موفقیت افراد بدون چیزهای روزمره ای که به نظر ما بدیهی است ، بیاموزید صحنه های دقیق و سرگرم کننده از دوره های مختلف برای کشف موضوعات اصلی در علم ، فناوری و اختراعات

[ad_2]

کتاب Backward Science : What Was Life Like Before World-changing Discoveries?