خرید کتاب Bacon – A Biography of Sir Francis Bacon

[ad_1]

شرح زندگی نامه ویلیامز از زندگی سر فرانسیس بیکن برای اولین بار در سال 1933 منتشر شد. وی پنج روش اصلی تفکر را شناسایی کرد که به اعتقاد او در اعمال بیکن رسوخ کرده است. بیوگرافی ویلیام همچنین شامل عناصر خود بازتاب دهنده بحث کلامی ، نوع سبک نوشتن وی است. چارلز ویلیامز (1886-1945) الهی دان ، نمایشنامه نویس ، داستان نویس و شاعر انگلیسی بود. به عنوان عضوی از گروه ادبی “Inklings” آکسفورد ، کار او از یک حس قوی روایی پشتیبانی می کرد. از نظر ویلیامز ، مبادلات معنوی زیرمجموعه زندگی بود و نوشتن داستانهای خیالی مسیحی وی ، مانند “نزول به جهنم” (1937) ، طرفداران زیادی برای او به همراه آورد. این اثر کلاسیک اکنون در یک نسخه جدید مدرن و با بیوگرافی مقدماتی ویژه بازنشر شده است.

[ad_2]

کتاب Bacon – A Biography of Sir Francis Bacon