خرید کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith

[ad_1]

نسخه اصلاح شده و به روز شده مبانی بهائی ، مقدمه ای در آیین بهائی که آموزه های اساسی ، اصول و تاریخ ایمان را در قالب پرسش و پاسخ آسان برای استفاده پوشش می دهد. ایمان بهائی چیست؟ اصول و آموزه های اساسی آن چیست؟ چه زمانی و از کجا شروع شد؟ چه چیزهایی با سایر ادیان بزرگ جهان مشترک است؟ چطور متفاوت است؟ بنیانگذار آن چه کسی بود؟ جامعه جهانی بهائی امروز چه شکلی است؟ در مبانی بهائی ، نویسنده Frances Worthington از قالبی ساده و در دسترس استفاده می کند که وضوح بحث در مورد موضوعات مرتبط با آیین بهائی را برجسته می کند. نتیجه یک مقدمه آموزنده با کاربرد آسان است که یکی از سریعترین رشد آیین ها در جهان است. خوانندگان پس از خواندن این کتاب مختصر و منظم ، که پاسخهای روشن و سرراستی به س questionsالات اساسی که هنگام مطالعه دین جدید بوجود می آیند ، خود را کاملاً آگاه خواهند یافت.

[ad_2]

کتاب Baha'i Basics (Revised Edition) : A Guide to the Beliefs, Practices, and History of the Baha'i Faith