خرید کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques

[ad_1]

انتخاب متون جمع آوری شده در این اثر از نظر اقتصادی تاریخچه بازیهای المپیک را زیر سوال می برد. این کار به ویژه بر این مسئله است که چگونه مسئله سودآوری زیرساخت ها و صنایع ورزشی در شرایط مختلف اقتصادی مانند 1920 ، 1960 یا 1990 مطرح می شود. در حال آماده شدن برای بازی های المپیک و پارالمپیک 2024 در پاریس ، این گردش در زمان بازتاب تأمل در این رویداد سیاره ای ، بین تجزیه و تحلیل تاریخی و اقدامات عمومی است.

[ad_2]

کتاب Balades Olympiques : Volumes 2 – Les chemins économiques