خرید کتاب Balancing the World : Volume 14

[ad_1]

برخی از قدرتهای بزرگ پیشگویی کرده بودند: “شیاطین ، پایین بیایید! همه موجودات زنده را بکشید!” بدون روح متولد شده ، سه سال با روح در بدن. چشمهای خود را باز کنید و جهان را ببینید. کشتار همه جا است! جهان از لحظه تولد آنها ، و هر نیرویی به دنبال راهی برای کشتن آنها بود! تا زمانی که او می خواست از خود محافظت کند و کشت خود را هر چه سریعتر افزایش دهد ، پس باید به خانواده Zhuo که در شرایط سخت وخیمی بودند کمک می کرد برای فرار. هیولا و تعقیب دشمن از کوه ده هزار جانور ؛ روح او …

[ad_2]

کتاب Balancing the World : Volume 14