خرید کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi

[ad_1]

ینس پوتبارگ شکسته است. بنابراین دعوت به جزیره بالتروم دریای شمال برای نویسنده رمز و راز هامبورگ مفید است. این باید آداب و رسوم و رسوم قدیمی را روی کاغذ بیاورد. او انتظار نداشت که در یک پرونده قتل واقعی درگیر شود. استفان مندل که می خواهد یک گروه مسکونی برای جوانان با تحصیلات دشوار در جزیره در برابر مقاومت مردم جزیره ایجاد کند ، در این زمینه چه نقشی بازی می کند؟

[ad_2]

کتاب Baltrumer Dünengrab : Inselkrimi