خرید کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful

[ad_1]

کدام هوادار فوتبال تیم برنده را دوست ندارد؟ کدام هوادار وقتی تیمش را پس از شکست از زمین بازی ترک می کند ، دردی احساس نمی کند؟ اما آیا برد و باخت می تواند بیش از آنچه در زمین اتفاق می افتد باشد؟ Bama Believer میراث دیرینه ، معتبر و سخت فوتبال آلاباما را جشن می گیرد. این مراسم ارادت چهل روزه هواداران را تشویق می کند زیرا هر فصل لحظات اساسی فوتبال را از سر می گیرد. با برجسته کردن یک بازی ، بازی یا موقعیت خاص ، نویسنده و نویسنده ورزشی Del Duduit این لحظات مهم را می گیرد و عمیق تر به هواداران نشان می دهد. وقتی طرفداران از طریق نمایه های کلیدی سفر می کنند ، آنها را به جشن پیروزی ها و شکست ها و پذیرفتن یک درس به یاد ماندنی کتاب مقدس یا معنوی ترغیب می کنند.

[ad_2]

کتاب Bama Believer : 40 Days of Devotions for the Roll Tide Faithful