خرید کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017

[ad_1]

جبرهای باناچ در ریاضیات یک منطقه چند لایه با شاخه های مختلف است. با پوشش متنوعی از مدارس مختلفی که در این زمینه کار می کنند ، این حجم از اقدامات نتایج اخیر را در مناطقی مانند جبرهای Banach در گروه ها ، تجزیه و تحلیل هارمونیک انتزاعی ، اقدامات گروهی ، توانایی ، همسانی توپولوژیک ، بی نظمی Arens ، جبرهای C و پویا منعکس می کند سیستم ها ، تئوری اپراتورها ، فضاهای اپراتورها و گروه های کوانتومی محلی فشرده.

[ad_2]

کتاب Banach Algebras and Applications : Proceedings of the International Conference Held at the University of Oulu, July 3-11, 2017