خرید کتاب Bandstands : Pavilions for Music, Entertainment and Leisure

[ad_1]

در سال 1833 کمیته انتخاب پیاده روی عمومی معرفی شد تا “تهیه پارک منجر به استفاده بهتر از یکشنبه ها و جایگزینی لذت های تحقیرآمیز شود”. موسیقی به عنوان تأثیر اخلاقی مهم و “تزکیه موسیقی” تلقی می شد. روش ایمن تر و ایمن تر از فرهنگ عامه “، و در نهایت معرفی مرحله ارکستر بود که به جنبه قابل توجهی از پتانسیل اصلاح پارک های عمومی تبدیل شد. این کتاب داستان این غرفه های ساخته شده برای موسیقی و تاریخچه ، انحطاط و تولد دوباره آنها است.

[ad_2]

کتاب Bandstands : Pavilions for Music, Entertainment and Leisure