خرید کتاب Banken, Bembel und Banditen : Mord in Rhein-Main

[ad_1]

صرف نظر از اینکه در طبقه 50 م aسسه مالی در فرانکفورت هستیم ، در یک میخانه موزه ، در منطقه تفریحی دارمشتات یا مثلث ماینسپیتس – در پایان تنها یک واقعیت ترسناک وجود دارد: در منطقه راین – تعداد کمتری وجود دارد قاتلان و راهزنان در همه جا! نویسندگان مشهور آشنا به این منطقه آن را ثابت می کنند: در 19 داستان کوتاه خود ، مجموعه ای پر رنگ از فعالیت های جنایی ، مثلث برمودا را بین فرانکفورت ، ویسبادن و دارمشتات گسترش می دهد.

[ad_2]

کتاب Banken, Bembel und Banditen : Mord in Rhein-Main