خرید کتاب Banks, Liability and Risk

[ad_1]

بانک ها ، مسئولیت ها و ریسک ، چاپ سوم ، نگاهی عمیق به ریسک های پیش روی بانک ها و سایر م institutionsسسات اعتباری است ، و مشکلات معمول این م institutionsسسات را نشان می دهد و راه حل های قانونی موجود را با اشاره فراوان به پرونده های قضایی و موارد قبلی ، برجسته می کند. ماهیت خطرات و تعهداتی که بانک ها در معرض آن قرار می گیرند دائماً در حال تغییر است. این نسخه جدید کاملاً تجدید نظر شده است تا شامل این تغییرات شود تا بتوانید به روزترین مشاوره را به مشتریان و همکاران خود ارائه دهید.

[ad_2]

کتاب Banks, Liability and Risk