خرید کتاب Baptist Sacramentalism 3

[ad_1]

دو جلد اول مقدسات باپتیست کمک کرد تا انگیزه ای برای تجدید الهیات مقدس در میان باپتیست ها ایجاد شود. در سالهای بعدی ، این گفتگو طیف متنوعی از صداها را شامل می شود و طیف وسیعی از موضوعات را بررسی می کند. Bapist Sacramentalism 3 این گرایش ها را آشکار می کند و به اشتراک می گذارد و به گسترش مداوم الهیات مقدس باپتیست کمک می کند. مقاله های محققان اسکاندیناویایی و اروپای شرقی شیوه های شکل گیری اندیشه مقدس را در زمینه های غیر انگلیسی زبان آشکار می کند. مقالات دیگر روشهایی را نشان می دهد که تفکر مقدس چگونه از موضوعات مختلف از معلولیت تا واقعیت مجازی اطلاع رسانی می کند. و مطابق با مجلدات اولیه ، اکتشاف مداوم شهادت رازآمیز گذشته باپتیست وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Baptist Sacramentalism 3