خرید کتاب Barack Obama

[ad_1]

این بیوگرافی خوانندگان را به باراک اوباما معرفی می کند ، از جمله فعالیت های سیاسی اوایل او و وقایع مهم در دولت اوباما ، از جمله نشت نفت Deepwater Horizon ، قانون مراقبت مقرون به صرفه و طرح قدرت پاک. اطلاعات مربوط به دوران کودکی ، خانوادگی و زندگی شخصی وی درج شده است. جدول زمانی ، حقایق سریع و ستون های فرعی اطلاعات اضافی را ارائه می دهند. با استانداردهای اصلی مشترک هماهنگ شده و با استانداردهای ایالت همخوانی دارد. Big Buddy Books اثری از انتشارات Abdo است ، بخشی از ABDO.

[ad_2]

کتاب Barack Obama