خرید کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation

[ad_1]

علی رغم تلاطم و تخریب متناوب ، بیشتر مناطق روم غربی تحت کنترل بربرها به روشی منظم قرار گرفتند. گوتی ها ، بورگوندی ها و دیگر بیگانگان بدون ایجاد اختلال در جمعیت ساکن شده و یا تغییر الگوهای مالکیت زمین ، در استان ها اسکان داده شدند. والتر گوفارت این مقررات را بررسی می کند و نشان می دهد که مقررات مربوط به مالیات روم ، و نه مقررات مربوط به وابستگی نظامی (اصطلاحاً سیستم بیمارستان) ، همانطور که مدتها تصور می شده است. صاحبخانه های مقیم می توانستند زمین های خود را بدون مزاحمت در اختیار بگیرند زیرا عواید مالیات ، و نه خود زمین ، به نیروهای بربر و رهبران آنها اختصاص یافت.

[ad_2]

کتاب Barbarians and Romans, A.D. 418-584 : The Techniques of Accommodation