خرید کتاب Baseball Records

[ad_1]

این عنوان ورزشکاران و تیم های بیس بال رکوردشکن را توصیف می کند. این کتاب با تصاویر جذاب ، حقایق جالب و ویژگی ویژه شکستن غیرممکن ، یک مرور کلی جذاب از سوابق بیس بال و ورزشکارانی است که آنها را تنظیم کرده اند.

[ad_2]

کتاب Baseball Records