خرید کتاب Bases and Foundations of Building Under Reconstruction

[ad_1]

ترجمه شده از روسی ، این نسخه انگلیسی متن اصلاح شده و به روز شده است. این عناوین شامل موارد زیر است: ویژگی های رفتاری و پایه های ساختمان های در حال کار ؛ و تثبیت خاک.

[ad_2]

کتاب Bases and Foundations of Building Under Reconstruction