خرید کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook

[ad_1]

مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی Basic اطلاعات مربوط به 1000 ماده شیمیایی با مشخصات بالا را که معمولاً در آزمایشگاه و محل کار استفاده می شود ، ارائه می دهد. طیف گسترده ای از خصوصیات برای هر ترکیب ارائه می شود ، از جمله خصوصیات فیزیکی اساسی ، مانند نقطه ذوب ، نقطه جوش و دمای بحرانی. تراکم خواص انتقال ، مانند فشار بخار و گرمای تبخیر و ذوب. خواص ترمودینامیکی ، گرانروی و هدایت حرارتی در دمای 25 درجه سانتیگراد – سایپرز ، باشگاه دانش

[ad_2]

کتاب Basic Laboratory and Industrial Chemicals : A CRC Quick Reference Handbook