خرید کتاب Basic Sciences in Anesthesia :

[ad_1]

این کتاب درسی آخرین دانش مبتنی بر شواهد در علوم پایه در بیهوشی را ارائه می دهد. این عناوین از برنامه آزمون علوم پایه هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) شامل آناتومی ، داروشناسی ، فیزیولوژی ، فیزیک تحت بیهوشی و موارد دیگر را شامل می شود. در هر فصل ، نکات کلیدی مطالب را خلاصه می کند و به دنبال آن بحث مختصری در مورد موضوع ارائه می شود و در پایان با سوالات چند گزینه ای همراه با پاسخ و مطالعه بیشتر پیشنهاد می شود. علوم پایه در بیهوشی برای ساکنینی است که در آزمون علوم پایه بیهوشی ABA و هر متخصص بیهوشی یا کارآموز دیگری که به این موضوع علاقه مند است شرکت می کنند.

[ad_2]

کتاب Basic Sciences in Anesthesia :