خرید کتاب Basics Design Ideas

[ad_1]

Design Ideas انواع مختلفی از روش های مختلف برای یافتن راه حل طراحی را به دانشجویان ارائه می دهد. علاوه بر پیشنهاد راه های اساسی برای جابجایی فرآیند خلاقیت و ایجاد رویکرد طراحی ، منابع مختلف الهام بخشی برای ایده های طراحی را نیز ارائه می دهد. این کار بر روی سه عنصر مکان ، شکل و عملکرد متمرکز است ، که بعضی اوقات می تواند تخته سنگ های فوری برای پروژه های بتونی باشد. در نهایت ، این عناصر باید در روند طراحی گنجانده شوند. موضوعات: خلاقیت در روند طراحی. منابع الهام و رویکردهای طراحی ؛ کار با مکان ؛ کار با فرم ؛ کار با عملکرد

[ad_2]

کتاب Basics Design Ideas