خرید کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung

[ad_1]

این جلد به دانش آموزان سال اول • درک اساسی از واژه سازی به زبان آلمانی ارائه می دهد. قسمت های فصل های گفتار با توجه به روش آموزش استفاده شده و الفبایی فرم های محلی ایجاد و واژه های قرض شده را فهرست می کند. خوانندگان • یک مرور سریع از گزینه های اساسی پیدا می کنند ، اما در صورت لزوم می توانند تک تک اصطلاحات را نیز جستجو کنند. جلد با واژه نامه ای از مهمترین اصطلاحات فنی و ثبت اصطلاحات واژه سازی به پایان می رسد.

[ad_2]

کتاب Basiswissen deutsche Wortbildung