خرید کتاب Baskische Tragödie : Luc Verlains vierter Fall

[ad_1]

بسته های زیادی در سواحل آکویتن به پایان رسید که پر از خالص ترین کوکائین بود. کودک کوچکی تلاش می کند و به کما می رود. کمیسار لوک Verlain در حال تحقیق در مورد این پرونده است تا زمانی که پیام مرموزی را از کشور باسک دریافت می کند. لوک به جنوب می رود و ناگهان خود را در آن طرف می بیند. وی ، از همه ، به اتهام قاچاق مواد مخدر و با سو urgent ظن فوری به قتل دستگیر شد. چه کسی با کمیساری بد بازی می کند؟ لوک پس از فرار از پلیس در آن طرف مرز اسپانیا ، چاره ای ندارد: او باید بازی یک روان پریش شناخته شده را بازی کند. شکار اهریمنی گنج در خیابان های باریک سن سباستین و در اقیانوس اطلس طوفانی آغاز می شود. لوک برای خنثی کردن نقشه مردی که به هر قیمتی می خواهد انتقام بگیرد ، باید همه چیز را روی کاغذ بیاندازد.

[ad_2]

کتاب Baskische Tragödie : Luc Verlains vierter Fall