خرید کتاب Battle-Rap, Beatboxing und Breaking – Hip-Hop in schulischen und außerschulischen musikpädagogischen Kontexten : Eine quantitative Untersuchung mit Schüler*innen und Lehrenden in der Sekundarstufe I

[ad_1]

فرهنگ جهانی جوانان هیپ هاپ با شیوه های متنوع موسیقی و هنری که دارد ، پس از نزدیک به 50 سال هنوز در بین جوانان محبوب است. مطالعه کمی بر فرهنگ هیپ هاپ به عنوان موضوعی در دروس موسیقی دوره متوسطه اول در بادن-وورتمبرگ از دیدگاه دانش آموزان و معلمان انواع مختلف مدارس متمرکز است. این به علاقه و نگرانی برای فرهنگ جوانان و همچنین اهمیت شخصی هیپ هاپ اشاره دارد. بعلاوه ، این رساله س ofال پتانسیل آموزشی فرهنگ جوانان را مطرح می کند. بررسی دقیق شیوه های مربوط به صحنه در هیپ هاپ مهارت های مورد نیاز برای آن و همچنین نگرش ها و ارزش های زیربنایی را با ابعاد آموزشی موسیقی مرتبط ارتباط دارد. در این زمینه ، اتصال و رابط با جنبه های گرایش شایستگی ، تجربه زیبایی شناسی و هدف مشارکت فرهنگی در نظر گرفته شده است. نگاهی به پروژه های کار اجتماعی اجتماعی فوق برنامه جوانان همچنین چشم اندازهایی را برای آموزش موسیقی و آموزش آینده باز می کند.

[ad_2]

کتاب Battle-Rap, Beatboxing und Breaking – Hip-Hop in schulischen und außerschulischen musikpädagogischen Kontexten : Eine quantitative Untersuchung mit Schüler*innen und Lehrenden in der Sekundarstufe I