خرید کتاب Bauwirtschaft und Baubetrieb : Technik – Organisation – Wirtschaftlichkeit – Recht

[ad_1]

ویرایش سوم کار استاندارد در مورد مهندسی عمران ، دانش پایه ای فشرده ، جامع و به روز را ارائه می دهد. این کتابچه راهنما با استانداردها و دستورالعملهای فعلی و همچنین اهداف و ارزشهای اصلاح شده تطبیق داده شده است و به عنوان یک کتاب درسی برای دانشجویان و یک کار مرجع برای متخصصان در نظر گرفته شده است. دانش تخصصی و روش شناختی صنعت ساخت و ساز را در زمینه مدیریت اقتصادی و بازرگانی ، مدیریت بازرگانی ، توسعه پروژه ، مدیریت املاک و پروژه هایی از جمله مدیریت ضمیمه ، قانون ساخت و ساز خصوصی ، عملیات ساخت و مهندسی فرآیند ساخت فراهم می کند.

[ad_2]

کتاب Bauwirtschaft und Baubetrieb : Technik – Organisation – Wirtschaftlichkeit – Recht