خرید کتاب Baxian Hotel : Volume 1

[ad_1]

ظهر مردم ناهار می خورند ، روح نیمه شب در را می زند. جهان یانگ نمی تواند وارد شود ، روح جهان زیرین وجود ندارد. هتل Eight Immortals فقط به مواردی توجه داشت که نمی توانست توضیح دهد: نام من شیا سیچه ، مدیر چهارم هتل Eight Immortals ، ملقب به “رئیس چهارم” است. سه مدیر قبلی همه بالای 50 سال نبودند. ، اما هشت مهماندار طبقه هشتم رستوران راز این مغازه صد ساله را پنهان کرده و داستانی که می خواهم بگویم با هشت مهماندار آغاز می شود …

[ad_2]

کتاب Baxian Hotel : Volume 1