خرید کتاب Be Still and Put Your PJs On : 52 Restful Devotions for Women

[ad_1]

در پایان یک روز طولانی ، شرایط زندگی می تواند احساس سرماخوردگی در ما ایجاد کند. ما در موقعیت هایی قرار می گیریم که ناامیدکننده ، دلسرد کننده و یا شاید حتی کمی دیوانه وار باشند. همانطور که با خدا وقت می گذرانیم ، اطمینان آرام خالق فوق العاده خود را نشان می دهیم که او در ضعیف ترین لحظات ما خیر و برکت خود را نشان می دهد. بگذارید این عبادتها ، کتابهای مقدس و دعاهای آرام شما را به آرامش بسپارد ، زیرا آخرین دقایق روز خود را در آرامش با خدا سپری می کنید. اجازه دهید حضور او آرامش را در ذهن و قلب شما ایجاد کند تا بتوانید از یک خواب آرام لذت ببرید و از خواب بیدار شوید. با امید به روز جدید. “آرام باش و بدان که من خدا هستم! من برای هر ملت افتخار خواهم داشت. من در تمام دنیا مورد احترام خواهم بود “مزمور 46:10 NLT

[ad_2]

کتاب Be Still and Put Your PJs On : 52 Restful Devotions for Women