خرید کتاب Beans : A Global History

[ad_1]

لوبیا در اکثر کابینت های آشپزخانه یکی از مواد اصلی محسوب می شود ، اما این غذاهای بی تکلف سابقه بسیار طولانی دارند – شواهدی وجود دارد که لوبیا از 9000 سال قبل خورده شده است. لوبیا چه خشک ، یخ زده و کنسرو باشد ، از نظر تغذیه ای و زیست محیطی قابل توجه است و می تواند به راحتی یک وعده غذایی سالم و سیرکننده تهیه شود. از نخود گرفته تا عدس ، از طرفدار تا سویا ، لوبیا: یک تاریخ جهانی تاریخ غنی این خوراکی های کوچک اما قدرتمند را زنده می کند. این کتاب با دستورالعمل های تاریخی و مدرن که انواع متنوعی از غذاهای لوبیا را جشن می گیرند ، در مورد روند مدرن تغذیه سالم است ، و خوانندگان را به سفری زنده در تاریخ معاصر ، گیاه شناسی ، فرهنگی و سیاسی لوبیا می برد.

[ad_2]

کتاب Beans : A Global History