خرید کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance

[ad_1]

برای همه کسانی که به رابطه بین ایده ها و محیط ساخته شده علاقه مند هستند ، جان اونیانز روایتی زنده و روشن از دامنه معانی فرهنگ غربی را که به سفارشات کلاسیک اختصاص داده است ، ارائه می دهد. Onians نشان می دهد که طی 2000 سال از اولین حضور آنها در یونان باستان از طریق کدگذاری در ایتالیا رنسانس ، سفارشات – ستون ها و پایتخت های معروف به Doric ، Ionic ، Corinthian ، Tuscan و مرکب – برای اهداف بیانگر ساخته شده اند ، بیننده را درگیر می کند در یک گفتگوی بصری مداوم

[ad_2]

کتاب Bearers of Meaning : The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages, and the Renaissance