خرید کتاب Beast Changers, Band 3: Der Kampf der Tierwandler

[ad_1]

حیوان درونی خود را بیدار کنید: آیا شما یک گرگ یخی هستید یا یک اژدهای آتش؟ وضعیت بین گرگهای یخی و اژدهای آتش تهدید به بدتر شدن است. هولبارد ویرانه است و آندرس ، رینا و دوستانش خشم گرگ ها و اژدها را به یک اندازه کشیده اند. در مخفیگاه خود در جعبه اولین اژدها ، دوستان در نظر می گیرند که چگونه هنوز می توانند از جنگ جلوگیری کنند. تنها شانس شما: آشتی دادن انسانها ، گرگها و اژدها! اما قیمت آن بالاست … آخرین مسابقه سه گانه Tierwandler برای پسران و دختران 10 ساله و بالاتر

[ad_2]

کتاب Beast Changers, Band 3: Der Kampf der Tierwandler