خرید کتاب Beat Cancer Daily : 365 Days of Inspiration, Encouragement, and Action Steps to Survive and Thrive

[ad_1]

ارادت روزانه به حمایت ، تشویق و تشویق شما در سفر بهبود سرطان ذهنیت شفابخشی نیاز به قدرت ، ایمان و شجاعت و پذیرش پشتیبانی در صورت نیاز بیشتر دارد. کریس وارک ، نویسنده پرفروش کریس بیت سرطان ، به عنوان یک بازمانده از سرطان برای بیش از 15 سال ، از مبارزات روزمره مربوط به بهبود سرطان آگاه است و می خواهد از شما پشتیبانی کند زیرا در این راه با خدا قدم می گذارید. این عبادت روزانه ، تکه های کتاب مقدس ، الهام بخش را ارائه می دهد ، تشویق و اقدامات برای زنده ماندن در طوفان های سخت زندگی. این چالش را بپذیرید و بدانید که از نظر روحی ، جسمی ، عاطفی و روحی هدایت و قدرت الهی برای پیشرفت دارید. آینده شما بهتر از گذشته شما خواهد بود ، بهتر از آن چیزی که حتی تصور کنید.

[ad_2]

کتاب Beat Cancer Daily : 365 Days of Inspiration, Encouragement, and Action Steps to Survive and Thrive