خرید کتاب Beatrice Zinker, Upside Down Thinker

[ad_1]

بئاتریس تمام تلاش خود را می کند تا وارونه فکر کند. آویزان شدن از درختان به زانو ، انجام دست اندازها … برای بئاتریس زینکر ، هر بار تلنگر بزنید. او قطعاً ناراحت شد وقتی که او و بهترین دوستش ، لنی ، توافق کردند که لباسهای نینجا متناسب را در روز اول کلاس سوم بپوشند. اما وقتی بئاتریس با لباس سیاه در مدرسه حاضر شد ، لنی با یک لباس جدید عالی و یک دوست جدید عالی وارد می شود. از آن بدتر ، به نظر می رسد که او عملیات کاملاً سری که آنها برنامه ریزی کرده بودند را کاملاً فراموش کرده است! آیا بئاتریس قادر خواهد بود از طرز فکر وارونه خود برای نجات مأموریت ، اصلاح دوستی آنها و برگرداندن اوضاع استفاده کند؟

[ad_2]

کتاب Beatrice Zinker, Upside Down Thinker