خرید کتاب Beautiful Split – Croatia : Guide And Croatian Conversations

[ad_1]

راهنما و مکالمات به زبان کرواتی من این راهنما را با هدف ارائه نه تنها اطلاعات در مورد مکان های تاریخی و زیبایی های یک منطقه ناشناخته در اسپلیت ، بلکه همچنین ابزارهای زبانی لازم برای لذت کامل از یک سفر و دانستن اینکه در هر شرایطی چه چیزی گفتم ، ایجاد کردم. امیدوارم من یک راهنمای مفید برای مسافر ایجاد کرده باشم ، که نه تنها در مورد مکان های جدید برای او بلکه در یادگیری زبان کنجکاو است. سفر خوبی داشته باشید!

[ad_2]

کتاب Beautiful Split – Croatia : Guide And Croatian Conversations