خرید کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23

[ad_1]

این کتاب کوتاه عبادی ، مزمور 23 را از زاویه دید جدیدی می گیرد و میانه ای را برای کسانی که مایل به درک بیشتر از متن کتاب مقدس هستند ، همراه با کاربرد مستقیم در زندگی واقعی م belمن پیدا می کند. با دانستن اینکه هویت ، ارزش و موفقیت واقعی ما در تجربه اصلی حضور پروردگار خداوند در شرایط روزمره ، هرچه باشد ، م believeمنان را ترغیب کنید تا در امنیت و امید گام بردارند! این مضامین از نظر جهانی مرتبط هستند و به ویژه برای افرادی که شرایط سختی را پشت سر می گذارند و همچنین برای کسانی که مراقبت های دامداری ارائه می دهند بسیار مفید است. این کتاب از فصل اول ، جزئیات شاعرانه مزمور 23 را باز می کند ، و به طور مکرر به ما یادآوری می کند که “زندگی خوب نیست ، زیرا آسان نیست. زندگی زیباست زیرا او با من است! ”

[ad_2]

کتاب Because You Are with Me : Hope for the Journey From Psalm 23