خرید کتاب Become a Plumber

[ad_1]

کار لوله کش فراتر از پاکسازی غرق ها ، دوش ها و توالت ها است. لوله کش ها با تأمین آب تمیز ، گاز طبیعی و سایر گازهای ضروری و مایعات ، خدمات لازم را به جوامع ارائه می دهند. یک لوله کش شوید ، نیاز به لوله کش را بررسی می کند ، اینکه چگونه یکی شوید و چه انتظاری از شغل دارید.

[ad_2]

کتاب Become a Plumber