خرید کتاب Becoming.

[ad_1]

همه می فهمند که زندگی سخت است ، اما عشق به خود و فداکاری همیشه کلید آن خواهد بود. اولین مجموعه شعری زیبا است که بر موضوعات فمینیسم ، جنسیت ، نژاد و سلامت روان تمرکز دارد. 100+ شعر Renaada Williams ادای احترام کوتاه ، شخصی و احساسی به چیزهایی است که ما را متفاوت می کند و جشن همه چیزهایی است که ما را یکسان می کند. سفری در زندگی ، عشق و از دست دادن ، تبدیل شدن به. به خواننده یادآوری می کند که همیشه نوری در انتهای تونل وجود دارد.

[ad_2]

کتاب Becoming.