خرید کتاب Bedtime Prayers for Children : Sweet Bedtime Prayers for the Week, Monday Through Sunday

[ad_1]

این کتاب دعا در نظر گرفته شده است تا زندگی نماز کودک شما را به روشی سرگرم کننده و قابل تشخیص بسازد. لحن قافیه ای و محاوره ای هر دعا ، همراه با تصویری رنگارنگ و مناسب ، در نظر گرفته است تا وقت نماز را برای کودکان یک تجربه خوشایند کند. هدف این کتاب همچنین تشویق کودکان به نزدیک شدن و گفتگو با خدا در مورد هر آنچه در زندگی آنها اتفاق می افتد است ، زیرا خداوند همیشه فارغ از موضوع و اندیشه آماده شنیدن است و دوست دارد از آنها بشنود. این کتاب عمدتا برای کودکان بین 0 تا 6 سال است ، اما کودکان بزرگتر نیز می توانند از آنها استفاده کنند ، که می توانند به راحتی با مضامین مختلف نمازهای فردی ارتباط برقرار کنند.

[ad_2]

کتاب Bedtime Prayers for Children : Sweet Bedtime Prayers for the Week, Monday Through Sunday